NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
2024-06-01

"Akademia Bezpiecznego Puchatka"

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie klasy pierwszej realizowali kolejną edycję profilaktycznego programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.

Program organizowany był przez markę Puchatek we współpracy z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.


Głównym celem programu było wdrożenie uczniów do przestrzegania bezpieczeństwa na drodze, w szkole, w domu oraz w Internecie. Od września dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa, realizowanych w oparciu o starannie opracowane materiały edukacyjne. Z zaangażowaniem wypełniały materiały edukacyjne otrzymane od organizatorów. Razem z Kubusiem Puchatkiem dzieci uczyły się, jak zgodnie z prawem poruszać się po drodze, jak przechodzić przez jezdnię oraz jak bezpiecznie i zdrowo odpoczywać w czasie wolnym od zajęć szkolnych. Puchatek przypominał również o konieczności noszenia odblasków, by być widocznym na drodze. Podczas zajęć z Kubusiem omówiono też zagadnienia dotyczące rozsądnego i bezpiecznego korzystania z Internetu. Program kształtował u dzieci postawy odpowiedniego zachowania się w sytuacjach dla nich niecodziennych, trudnych oraz uczył właściwej reakcji na zaistniałe zagrożenia życia codziennego. Uczestnictwo w nim wymagało od uczniów aktywności, zaangażowania i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce. Obserwujemy, że realizacja zadań wynikających z programu pozytywnie wpłynęła na poprawę bezpieczeństwa uczniów w naszej szkole. Program zakończył się wypełnieniem przez uczniów w maju 2024 roku „Wielkiego Testu Bezpieczeństwa” i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego udział w XV edycji Akademii Bezpiecznego Puchatka .

Wszystkim uczniom którzy wzięli udział w programie gratulujemy!