NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
2019-03-07

OBCHODY NARODOWEGO DNIA PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

Wierzę dziś bardziej niż kiedykolwiek że idea Chrystusowa zwycięży i Polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona (płk. Łukasz Ciepliński – jeden z grypsów)

                                                                         

        7 marca w naszej szkole odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Szkolną  uroczystość zaszczycili swoją obecnością:  Pan Sławomir Styka  - zastępca wójta gminy Świlcza,  radny powiatowy  Pan Sławomir Miłek, radni z Bratkowic; Pani Barbara Buda, Pani Natalia Skuba Więcław i Pan Andrzej Kozdęba,  sołtys Bratkowic Pan Ryszard Franczyk, Pani Maria Nowożeńska – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Bratkowicach, Pani Lidia Bułatek – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej. Światowy Związek Żołnierzy AK w Rzeszowie reprezentował Pan Franciszek Batory – brat  kpt. Józefa Batorego – członka IV Zarządu WiN,  zamordowanego 1 marca 1951 roku. Wśród uczestników uroczystości byli obecni także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Bratkowic, sojusznicy i przyjaciele  szkoły. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Po przywitaniu gości, dyrektor szkoły  wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym  przedstawiła sylwetki kilku Bohaterów – Żołnierzy Niezłomnych, ich tragiczne losy w powojennej rzeczywistości oraz wspomnienia z tamtych lat, Tych, którym udało się przeżyć.

        Następnie,  minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych w walkach zbrojnych  o wolną  Polskę oraz pamięć Żołnierzy Niezłomnych.  których po  6  latach walki z niemieckim okupantem spotkała ogromna krzywda.  Za  wierność  własnym ideałom i za marzenia o suwerennej Polsce umierali w więzieniach , sowieckich łagrach, byli torturowani i skazywani na śmierć. Taki okrutni los spotkał żołnierzy - bohaterów II wojny światowej: gen. Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek, gen. Augusta Emila Fieldorfa  ps. Nil, rotmistrza Witolda Pileckiego ps. Witold, Druh, sanitariuszkę Danutę Siedzikównę ps. Inka, Zygmunta Szendzielarza ps. Łupaszka, członków IV Zarządu WiN związanych  z Ziemią Rzeszowską  zamordowanych 1 marca 1951 roku w mokotowskim więzieniu w Warszawie:

płk. Łukasza Cieplińskiego ps. „Pług”
mjr. Adama Lazarowicza, "Klamra" z Dębicy,
mjr. Mieczysława Kawalca "Żbik" ze Trzciany
kpt. Józefa Batorego "Argus" z Weryni k. Kolbuszowej
kpt. Franciszka Błażeja  "Roman" z Nosówki
por. Karola Chmiela "Zygmunt" z Zagorzyc
por. Józefa Rzepkę "Znicz" z Bratkowic

oraz tysiące innych.

Dzień śmierci płk. Łukasza Cieplińskiego i Jego 6-ciu towarzyszy został ustanowiony  w roku 2011  polskim świętem państwowym, w którym obchodzimy  Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby oddać hołd „ żołnierzom drugiej konspiracji, za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i  za krew przelaną w obronie Ojczyzny” (fragment uzasadnienia do Ustawy –  prezydent Lech Kaczyński)

       Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów klas IV – VIII. Program literacko- muzyczny  został poświęcony bojownikom o wolność i suwerenność Polski. Duża część programu poświęcona została Danucie Siedzikównie ps. Inka, która należała do AK od 14 roku życia. Była sanitariuszką i łączniczką 5 Brygady Wileńskiej Za przynależność do Podziemia Niepodległościowego  skazana została na karę śmierci. Wyrok został wykonany 28 sierpnia 194 r.  Na 6 dni przed Jej 18 urodzinami.

      Po programie artystycznym głos zabrał zastępca wójta Pan Sławomir Styka, który skierował do nauczycieli i uczniów słowa podziękowania za bogaty program artystyczny oraz przybliżył zebranym genezę powstania i działalność Armii Krajowej oraz zmagania jej bohaterów o suwerenność kraju. Część oficjalną zakończyło wystąpienie Pana Franciszka Batorego, który w roku 1950 był naocznym świadkiem procesu IV Zarządu WiN i opowiedział jak wyglądały te sfingowane procesy, których wyniki były z góry ustalone. W swoim wystąpieniu mówił także o bohaterstwie skazanych w tym procesie,  szczególnie o płk. Łukaszu Cieplińskim i pochodzącym z Bratkowic  Józefie Rzepce.

 

      Zapraszamy do obejrzenia zdjęć