NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
2020-03-06

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

6 marca w naszej szkole odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

       Dzień ten został ustanowiony w lutym 2011 roku  i  obchodzimy go  1 marca. To właśnie wtedy, w 1951  r.,  w piwnicach budynku  gospodarczego, w warszawskim więzieniu na Mokotowie, zamordowano członków IV Zarządu niepodległościowej, antykomunistycznej organizacji Wolność i Niezawisłość. Byli to:
ppłk. Łukasz Ciepliński, „Pług” Prezes IV Zarządu WiN,
mjr. Adam Lazarowicz, "Klamra" z Dębicy - z-ca Prezesa IV Zarządu WiN,
mjr. Mieczysław Kawalec "Żbik" z Trzciany - członek. IV Zarządu WiN,
kpt. Józef Batory "Argus" z Weryni k. Kolbuszowej - członek. IV Zarządu WiN,
kpt. Franciszek Błażej  "Roman" z Nosówki - członek. IV Zarządu WiN,
por. Karol Chmiel "Zygmunt" z Zagorzyc - członek. IV Zarządu WiN,
por. Józef Rzepka "Znicz" z Bratkowic - członek. IV Zarządu WiN.

      Szkolną  uroczystość zaszczycili swoją obecnością:  Pan mgr inż. Adam Dziedzic - wójt gminy Świlcza,  radni powiatowi: Pan Tomasz Wojton i Pan Tadeusz Pachorek, radni z Bratkowic: Pani Barbara Buda, Pan Andrzej Kozdęba,  sołtys Bratkowic Pan Ryszard Franczyk, Pani Lidia Bułatek – prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Bratkowickiej oraz proboszcz parafii Bratkowice ks. mgr. Józef Książek. Ze Światowego Związeku Żołnierzy AK w Rzeszowie nikt nie przyjechał z powodu zagrożenia wirusem SARS-CoV.  Wśród uczestników uroczystości byli obecni także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły oraz mieszkańcy Bratkowic i przyjaciele  szkoły. Po przywitaniu gości, dyrektor szkoły  wygłosiła okolicznościowe przemówienie, w którym  przedstawiła sylwetki kilku Bohaterów – Żołnierzy Niezłomnych, pochodzących z naszych okolic.

        Następnie,  minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych w walkach zbrojnych  o wolną  Polskę. Za  wierność  własnym ideałom i za marzenia o suwerennej Polsce umierali w więzieniach, byli torturowani i skazywani na śmierć.

       Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny w wykonaniu uczniów klas VII – VIII, który został poświęcony Żołnierzom Wyklętym. 

      Na koniec głos zabrał wójt Pan mgr. inż. Adam Dziedzic oraz proboszcz Bratkowic ks. Józef Książek. W swoich wypowiedziach podziękowali wszystkim zgromadzonym za pamięć oraz kultywowanie historii.

     Galeria zdjęć: http://www.nspbratkowice.pl/z-zycia-szkoly/galerie/229/narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych .