NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
ŚWIĘTO SZKOŁY
2020-10-01

ŚWIĘTO SZKOŁY

27 września 1939 roku, w Warszawie powołana została Służba Zwycięstwu Polski (SZP) – polska organizacja konspiracyjna, której celem była walka o wyzwolenie Polski, odtworzenie i reorganizacja armii polskiej oraz powołanie tymczasowych ośrodków władzy. SZP stała się zalążkiem Polskiego Państwa Podziemnego, które było ewenementem w skali światowej. Miało swoje ramię zbrojne – Armię Krajową, najliczniejszą armię podziemną ze wszystkich okupowanych krajów. Posiadało także sprawnie funkcjonujące organa władzy: administrację, sądownictwo oraz szkolnictwo.

              

    Dzień 27 września, od wielu lat, jest naszym Świętem Szkoły. W poprzednich latach, w tym dniu, najstarsze klasy uczestniczyły w wojewódzkich obchodach rocznicy  powstania Polskiego Państwa Podziemnego organizowanych w Rzeszowie. W tym roku, ze względu na sytuację epidemiologiczną, uroczystości w Rzeszowie miały charakter bardzo symboliczny i ograniczony. Zatem Święto Szkoły obchodziliśmy inaczej.                                                                                                                                                                           

     W klasach I – V wychowawcy przeprowadzili pogadanki o tematyce związanej z powstaniem Armii Krajowej wzbogacone  krótkimi filmami. Później uczniowie wykonali prace plastyczne przedstawiające znak Polski Walczącej lub orła.

      W klasach VI – VIII pogadanki o treści historycznej przeprowadzono na godzinach wychowawczych. Na muzyce  uczniowie śpiewali piosenki żołnierskie. Ponadto klasa VI pod opieką Pana Dawida Bańkowskiego i Pani Anny Kluska pojechała rowerami na bratkowicki cmentarz, gdzie na mogile zamordowanych żołnierzy AK uczniowie złożyli białoczerwoną wiązankę kwiatów i zapalili znicze a pod pomnikiem znajdującym się w podworkim parku  złożyli symboliczne róże i zapalili znicz.                                                                                                                                                                                              

       Uczniowie klasy VII i VIII na informatyce wykonywali na komputerach prace graficzne związane tematycznie z PPP, Armią Krajową, Szarymi Szeregami i Powstaniem Warszawskim.                                                                                                                                                                                                

       W dniach 24, 28 września oraz 1 października uczniowie klas V – VIII uczestniczyli w zajęciach o tematyce „Wrzesień 1939”, które prowadził Pan Zbigniew Lis - kustosz Regionalnego Domu Tradycji Ludowych  w Trzcianie.