NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
20 października - Dzień Krajobrazu
2020-10-22

20 października - Dzień Krajobrazu

W 2016 r. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła 20 października Dniem Krajobrazu. Celem Dnia Krajobrazu jest promowanie zagadnień związanych z ochroną i planowaniem krajobrazu oraz uświadomienie ludziom jak ważną rolę w życiu człowieka pełni otaczająca przestrzeń. Głównym tematem obchodów Dnia Krajobrazu w 2020 r. jest „DRZEWO W KRAJOBRAZIE”

Drzewa pełnią w krajobrazie nie tylko funkcje przyrodnicze, czy klimatyczne, lecz zyskują także wiele znaczeń kulturowych, urastając nierzadko do rangi symbolu. Potężne drzewa przez wieki inspirowały też poetów i malarzy.

Z okazji obchodów Dnia Krajobrazu w naszej szkole zostały przeprowadzone różnorodne zajęciach na temat krajobrazu i zachodzących w nim zmian, ze szczególnym uwzględnieniem roli drzew w krajobrazie.

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w pogadankach na temat drzew a później zespołowo wykonali makiety i inne prace plastyczne przedstawiające wybrane gatunki drzew.

Uczniowie kl. IV, VII i VIII wzięli udział w spacerach krajobrazowych. Podczas spaceru czwartoklasiści poznawali drzewa rosnące w najbliższym otoczeniu szkoły, natomiast uczniowie klas najstarszych udali się do leśniczówki w Bratkowicach, gdzie obserwowali rosnące tam dęby – pomniki przyrody znajdujące się na terenie sołectwa.

Uczniowie kl. V i VI wzięli udział  w konkursie wiedzy. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się wiedzą na temat drzew i umiejętnością ich rozpoznawania na podstawie  liści, owoców czy innych charakterystycznych cech. Laureatami konkursu zostali: Krzysztof Krupa (kl. V) i Emilia Szczepanik (kl. V)

Zapraszamy do galerii zdjęć.