NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
PROJEKT  „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH W OBRĘBIE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWILCZA”
2020-11-02

PROJEKT „POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA NA PRZEJSCIACH DLA PIESZYCH W OBRĘBIE SZKÓŁ NA TERENIE GMINY ŚWILCZA”

Gmina Świlcza otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w obrębie szkół na terenie gminy Świlcza” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”

 Nasza szkoła została objęta tym programem. W ramach programu zostało zmodernizowane przejście przez jezdnię koło szkoły, które ma zapewnić bezpieczeństwo naszym uczniom i wszystkim użytkownikom drogi.

W ramach programu szkoła została zobowiązana do wykonania trzech zadań:

1. Zorganizowania lekcji pokazowej dla klas I - III przeprowadzonej przez Policję z zakresu bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się na przejściach dla pieszych.

2. Zorganizowania  i  przeprowadzenia  konkursu dotyczącego przepisów w ruchu drogowym dla klas od IV –VIII.

3. Zorganizowania  i  przeprowadzenia kursu na kartę rowerową.

  Dla klas I – III, w dniu 27 października 2020 r. przeprowadzone zostały lekcje pokazowe z zakresu bezpiecznego i zgodnego z przepisami poruszania się na przejściach dla pieszych. Lekcje przeprowadził policjant Pan  Tomasz Surowiak  z Komendy Miejskiej Policji w Rzeszowie. Ze względu na sytuację epidemiologiczną były to zajęcia online.

  W klasach IV – VIII wychowawcy przeprowadzili pogadanki na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Uczniowie klasy IV po pogadance i ustnym quizie wiedzy o bezpieczeństwie wiedzy ruchu drogowego przystąpili do konkursu plastycznego. Ich zadaniem było wykonanie plakatu związanego z bezpieczeństwem ruchu drogowego.  Laureatami konkursu zostali: Daria Szopa, Erika Michalski i Natalia Płatek.

W klasach V – VIII został przeprowadzony konkurs wiedzy w formie testu. Test zawierał pytania z zakresu wiedzy ruchu drogowego.  Były to pytania zamknięte jednokrotnego wyboru, wymagające znajomości znaków drogowych, wiedzy z zakresu poruszania się pieszych i rowerzystów na drodze publicznej  i pytania  dotyczące poruszania się na skrzyżowaniu dróg.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce – Mikołaj Dworak (klasa VI)

II miejsce – Adam Kardyka (klasa V)

III  miejsce – Jakub Trzyna (kl. V), Cyprian Bednarz (kl. VI), Dominik Lis (kl. VI)

Wyróżnienia – Natalia Urban (kl. VI), Julia Kopeć (kl. VIII), Martyna Chmaj (kl. VII)

Laureaci konkursów otrzymali nagrody ufundowane ze środków przekazanych na ten cel z Urzędu Gminy Świlcza. Nagrody zostaną przekazane uczniom po powrocie do szkoły.

 Kurs szkoleniowy na kartę rowerową został przeprowadzony przez Pana Stanisława Rudzkiego – nauczyciela techniki. W kursie wzięło udział 10 uczniów. Po zakończeniu kursu, został przeprowadzony egzamin składający się z dwóch części;  teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczną stanowił test sprawdzający wiedzę uczniów z zakresu przepisów ruchu drogowego. Do egzaminu przystąpiło 10 przeszkolonych uczniów. Wszyscy zaliczyli z wynikiem pozytywnym zarówno część teoretyczną jak i praktyczną egzaminu.