NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego
2021-02-21

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego to święto obchodzone 21 lutego, a ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku.

Odsyła do tragicznych wydarzeń, które miały miejsce w Dhace w Bangladeszu. Podczas pokojowej demonstracji 21 lutego 1952 roku zginęło pięciu studentów domagających się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Data ta ma nie tylko upamiętniać przywołane wydarzenia, ale także przypominać o różnorodności językowej, o tym, iż język to najpotężniejsze narzędzie ochrony i rozwoju wspólnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Obchody święta zwracają uwagę na potrzebę troski o język ojczysty, jego promocję, ochronę różnorodności językowej jako źródło dziedzictwa kulturowego. Podstawowym przesłaniem Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest zwiększenie świadomości znaczenia języka i  kultury, budowania porozumienia ponad podziałami, pokoju oraz dbałości o wspólne działanie oparte na zrozumieniu, tolerancji i dialogu.

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w klasie IV i VI upłynęły w bardzo miłej i radosnej atmosferze. W czasie lekcji języka polskiego oraz godziny wychowawczej uczniowie  uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym i wszyscy powinniśmy o niego dbać. Moda na język polski na pewno zagości w naszej szkole na dłużej i na stałe wejdzie do kalendarza wydarzeń szkolnych. 

Pielęgnujmy i szanujmy język rodzimy nie tylko od święta, ale i na co dzień.