NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

Plan Lekcji

Klasa I

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piatek
8.15 - 9.00

wychowanie

fizyczne

7

wychowanie

fizyczne

7     religia 8 religia 8
9.05 - 9.50

edukacja

wczesnoszk.

8

edukacja

wczesnoszk.

8 j. angielski 8

edukacja

wczesnoszk.

8 j. angielski 8
10.00 -10.45

edukacja

wczesnoszk.

8

edukacja

wczesnoszk.

8 muzyka 8

edukacja

wczesnoszk.

8

wychowanie

fizyczne

7
11.00 -11.45

edukacja

wczesnoszk

8 plastyka 9 informatyka 15

edukacja

wczesnoszk.

8

edukacja

wczesnoszk.

8
12.00 -12.45

edukacja

wczesnoszk.

8    

edukacja

wczesnoszk.

8    

edukacja

wczesnoszk.

8
12.00 -12.45        

edukacja

wczesnoszk

8        

 


Klasa II

 

Lekcja Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piatek
8.15 - 9.00

wychowanie

fizyczne

7

wychowanie

fizyczne

7

edukacja

wczesnoszk.

9 religia 8 religia 8
9.05 - 9.50

edukacja

wczesnoszk.

9 informatyka 15

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

9
10.00 - 10.45

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

9 muzyka 8

edukacja

wczesnoszk.

9

wychowanie

fizyczne

7
11.00 - 11.45

edukacja

wczesnoszk.

9 plastyka 9

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

9

edukacja

wczesnoszk.

8
12.00 - 12.45 j. angielski 9

edukacja

wczesnoszk.

9 j. angielski 9        

Klasa III

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0          
1 zaj. komputerowe WF ed. wczesnoszkolna WF j. angielski
2 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna religia religia
3 ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
4 j. angielski ed. wczesnoszkolna ed. muzyczna ed. wczesnoszkolna ed. wczesnoszkolna
5     WF ed. wczesnoszkolna plastyka
6          

Klasa IV

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0   wych. fiz.      
1 matematyka j. angielski muzyka przyroda j. polski
2 przyroda matematyka matematyka j. polski WF
3 j. angielski j.polski j. polski plastyka j. angielski
4 historia technika WF religia matematyka
5 j. polski wdż (ch) informatyka WF godz. wych.
6     religia    

 


Klasa V

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0   j. angielski      
1 j. polski przyroda WF j.polski przyroda
2 matematyka j.polski muzyka matematyka matematyka
3 historia technika j. angielski religia j. niemiecki
4 przyroda matematyka religia informatyka historia
5 WF wdż (ch) j.niemiecki j. angielski j. polski
6 plastyka   j. polski WF godz. wych.
7       WF  

 


Klasa VI

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
      WF chłopcy    
1 przyroda  j. polski informatyka    
2 j. polski plastyka j. polski historia j. niemiecki 
3 j. polski przyroda matematyka matematyka matematyka 
4 matematyka j. angielski j. angielski j. polski j. polski 
5 historia technika muzyka godz. wych. przyroda 
6 WF chłopcy WF (dz) /wdż (ch) j. niemiecki j. angielski WF dziewczyny
7 WF chłopcy   religia religia WF dziewczyny
8     WF dziewczyny WF chłopcy  

 

 

 

 


Klasa VII

Lp. Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
    plastyka WF chłopcy    
1 matematyka historia chemia historia  j. niemiecki
2 biologia j. angielski biologia matematyka fizyka 
3 chemia matematyka fizyka j. polski j. polski
4 j. polski j. polski j. polski j. angielski j. angielski
5 geografia informatyka religia geografia matematyka
6 WF chłopcy WF (dz)/ wdż (ch) muzyka religia WF dziewczyny
7 WF chłopcy doradztwo zawodowe j. niemiecki godz. wych. WF dziewczyny
8     WF dziewczyny

WF

chłopcy

 

 Podręczniki

Klasa I

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW  DLA KLASY I NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

 

Przedmiot Wydawnictwo Autor Tytuł
Edukacja wczesnoszkolna

Nowa Era

Spółka z o.o.

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,

Joanna Winiecka-Nowak, Krystyna Bielenica,

Maria Bura, Małgorzata Kwil,

Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców.

Podręcznik.Klasa 1. Semestr 1.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza.

Części 1, 2.

Edukacja matematyczna. Część 1

 

Edukacja wczesnoszkolna

Nowa Era

Spółka z o.o.

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień,

Joanna Winiecka-Nowak,

Krystyna Bielenica,

Maria Bura, Małgorzata Kwil,

Bogusława Lankiewicz

Elementarz odkrywców.

Podręcznik. Klasa 1. Semestr 2.

Edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza.

Części 3, 4. 

Edukacja matematyczna. Część 2

Język angielski

Oxford University Press

Polska Sp. z o.o.

Sarah M. Howell i Lisa Kester-Dodgson Explore Treetops dla klasy I
Religia

Żyjemy w Bożym świecie.

 


Klasa II

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Przedmiot Wydawnictwo Autor Tytuł
Edukacja wczesnoszkolna MEN

Maria Lorek

Monika Zatorska

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 2
Edukacja wczesnoszkolna MEN

Agata Ludwa

Maria Lorek

Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowe. Klasa 2.
Edukacja wczesnoszkolna Nowa Era Spółka z o.o. Ewa Hryszkiewicz
Barbara Stępień i inni
Elementarz XXI wieku. Podręcznik. Klasa 2. Części 1-4
Język angielski

Pearson Central Europe

Sp. z o.o.

Linnette Ansel Erocak,

 

Our Discovery Island 2 - książka ucznia  +  zeszyt ćwiczeń
Religia

Idziemy do Jezusa


Klasa III

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY II NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Przedmiot Wydawnictwo Autor Tytuł
Edukacja wczesnoszkolna MEN

Maria Lorek

Monika Zatorska

Nasza szkoła. Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 3
Edukacja wczesnoszkolna MEN

Agata Ludwa

Maria Lorek

Nasza szkoła. Matematyka. Podręcznik do szkoły podstawowe. Klasa 3.
Edukacja wczesnoszkolna Nowa Era Spółka z o.o. Ewa Hryszkiewicz
Barbara Stępień i inni
Elementarz XXI wieku. Podręcznik. Klasa 3. Części 1-4
Język angielski

Pearson Central Europe

Sp. z o.o.

Linnette Ansel Erocak,

 

Our Discovery Island 3 - książka ucznia  +  zeszyt ćwiczeń
Religia

Jezus jest z nami


Klasa IV

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

 

Przedmiot Wydawnictwo Autor         Tytuł       
Język polski     Nowa Era 

Anna Klimowicz,

Marlena Derlukiewicz

NOWE Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej
 

Matematyka Nowa Era 

Marcin Braun,

Agnieszka Mańkowska,

Małgorzata Paszyńska

Matematyka z kluczem. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Część 1 i 2
 

Historia

Nowa Era

Bogumiła Olszewska,

Wiesława Surdyk-Fertsch,

Grzegorz Wojciechowski
 

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Przyroda
 
Nowa Era

Maria Marko-Worłowska,

Feliks Szlajfer,

Joanna Stawarz
Tajemnice przyrody.
Podręcznik dla klasy IV szkoły podstawowej 
Język angielski

Oxford University Press

Polska Sp. z o.o.
 

Philippa Bowen, Denis Delaney,

Diana Anyakwo
 


Team Up Plus dla klasy IV

Informatyka

Nowa Era

Michał Kęska

 

Lubię to!

Podręcznik do informatyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Plastyka

Nowa Era

Jadwiga Lukas,

Krystyna Onak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej
 

Muzyka

Nowa Era

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki.

Podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Technika

Nowa Era

Lech Łabecki,

Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Religia  Miejsca pełne BOGActw

Klasa V

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY V NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

 

Przedmiot

Wydawnictwo Autor Tytuł
Język polski
   
Nowa Era Marlena Derlukiewicz

Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej.

Część 1: kształcenie literackie i kulturowe

Język polski Nowa Era Anna Wojciechowska
Agnieszka Marcinkiewicz

Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy piątej szkoły podstawowej. Część 2: kształcenie językowe

Matematyka

Gdańskie

Wydawnictwo

Oświatowe

Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz, Marcin Karpiński,

Piotr Zarzycki

Nowa Matematyka z plusem 5.

Podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej

Historia Nowa Era Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy V szkoły podstawowej.

Przyroda Nowa Era Janina Ślosarczyk,
Ryszard Kozik,
Feliks Szlajfer
Tajemnice przyrody .
Podręcznik dla klasy 5 szkoły podstawowej
Język angielski Pearson Jayne Wildman,
Izabella Hearn
Discover English 2. Podręcznik wieloletni

Zajęcia komputerowe

Nowa Era Michał Kęska

Lubię to!

Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy piątej szkoły podstawowej

Plastyka

Nowa Era

Jadwiga Lukas

Krystyna Onak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy V szkoły podstawowej.
 

Zajęcia techniczne

Nowa Era

Lech Łabecki

Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy piątej szkoły podstawowej
 

Muzyka Nowa Era

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki.

Podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej

Religia

Spotkania uBOGAcające

Klasa VI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY VI NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

Przedmiot Wydawnictwo Autor Tytuł
Język polski Nowa Era Marlena Derlukiewicz

Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Część 1: kształcenie literackie i kulturowe

Język polski Nowa Era

Anna Wojciechowska,

Agnieszka Marcinkiewicz

Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Część 2: kształcenie językowe

Matematyka GWO

Małgorzata Dobrowolska,

Marta Jucewicz,

Marcin Karpiński, Piotr Zarzycki

Nowa Matematyka z plusem 6.

Podręcznik dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Historia
 
Nowa Era Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Przyroda Nowa Era

Joanna Stawarz,

Feliks Szlajfer,
Hanna Kowalczyk

Wczoraj i dziś.

Podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Język angielski 

Pearson Central Europe

Sp. z o.o.
 

Jayne Wildman Discover English 3. Podręcznik wieloletni
Zajecia komputerowe Nowa Era Michał Kęska

Lubię to!

Podręcznik do zajęć komputerowych dla klasy VI szkoły podstawowej

Plastyka Nowa Era

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy VI szkoły podstawowej

Zajęcia techniczne Nowa Era Lach Łabecki, Marta Łabecka

Jak to działa?

Podręcznik do zajęć technicznych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Religia
 
Tajemnice BOGAtego życia

Klasa VII

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA KLASY IV NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

 

Przedmiot Wydawnictwo Autor         Tytuł       
Język polski     Nowa Era 

Joanna Kościerzyńska,

Małgorzata Chmiel,

Maciej Szulc,

Agnieszka Gorzałczyńska-Mróz

NOWE Słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Matematyka Nowa Era 

Karolina Wej,

Wojciech Babiański,

Ewa Szmytkiewicz,

Jerzy Janowicz,  Marcin Braun

Matematyka z kluczem.

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

 

Historia

Nowa Era

Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz,

Stanisław Roszak

 

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Geografia
 
Nowa Era

Roman Malarz,

Mariusz Szubert,

omasz Rachwał

Planeta Nowa.

Podręcznik do geografii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Fizyka Nowa Era

Ornat, Teresa Kulawik,

Maria Nowotny-Różańska

Spotkania z fizyką.

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej

Chemia Nowa Era

Jan Kulawik,

Teresa Kulawik, Maria Litwin

Chemia Nowej Ery.

Podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Język angielski

Oxford University

Press

Polska Sp. z o.o.

Ben Wetz,

Diana Pye


English Plus Options dla klasy VII
Język niemiecki Wydawnictwo "LektorKlett"

Giorgio Motta,

Aleksandra Kubicka,

Jacek Betleja, Katarzyna Bizukojć, 

Sławomira Kołsut,  Daria Miedziejko

Magnet smart 2

Informatyka

Nowa Era

Grażyna Koba

 

Lubię to! Podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej

Plastyka

Nowa Era

Marta Ipczyńska,

Natalia Mrozkowiak

Do dzieła!

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

 

Muzyka

Nowa Era

Monika Gromek,

Grażyna Kilbach

Lekcja muzyki.

Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Religia  


Zajęcia dodatkowe

Klasa I

Zajęcia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący zajecia
Basen

poniedziałek

14.30 -16.45

mgr Krystyna Berdel

Gry i zabawy dydaktyczne

poniedziałek

12.00 - 12.45

mgr Krystyna Berdel

Kółko plastyczne z elementami origami

środa 

(co 2 tygodnie)

12.55 - 14.30 mgr Janina Gaweł
Kółko taneczne piątek 12.55 - 13.40 mgr Monika Czapka

Klasa II

Zajęcia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący zajecia
Basen

poniedziałek

14.30 -16.45

mgr Krystyna Berdel

Gry i zabawy dydaktyczne

piątek

12.00 - 12.45

mgr Monika Czapka

Kółko plastyczne z elementami origami

środa 

(co 2 tygodnie)

12.55 - 14.30 mgr Janina Gaweł
Kółko taneczne piątek 12.55 - 13.40 mgr Monika Czapka
Zajęcia dydaktyczno -wyrównawcze środa 12.55 - 13.40 mgr Monika Czapka

Klasa III

Zajęcia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący zajecia
Basen

poniedziałek

14.30 -16.45

mgr Krystyna Berdel

Gry i zabawy dydaktyczne

środa

12.00 - 12.45

mgr Halina Głuchowska

Kółko plastyczne z elementami origami

środa 

(co 2 tygodnie)

12.55 - 14.30 mgr Janina Gaweł
Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze środa 7.30 - 8.10 mgr Halina Głuchowska
       

Klasa IV

Zajęcia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący zajecia
Basen

poniedziałek

14.30 -16.45

mgr Krystyna Berdel

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki

wtorek

12.55 - 13.40

mgr Agnieszka Bajek

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego poniedziałek 12.55 - 13.40 mgr Małgorzata Wisz
Kółko plastyczne z elementami origami

środa 

(co 2 tygodnie)

12.55 - 14.30 mgr Janina Gaweł
Kółko muzyczne środa 13.45 - 14.30 mgr Natalia Chyła

 

 


Klasa V

Zajęcia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący zajecia
Basen

poniedziałek

14.30 -16.45

mgr Krystyna Berdel

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z j. polskiego

wtorek

12.55 - 13.40

mgr Małgorzata Wisz

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki poniedziałek 13.45 - 14.30 mgr Agnieszka Bajek
Kółko plastyczne z elementami origami

środa 

(co 2 tygodnie)

12.55 - 14.30 mgr Janina Gaweł
Kółko muzyczne środa 13.45 - 14.30 mgr Natalia Chyła

Klasa VI

Zajęcia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący zajecia
Basen

poniedziałek

14.30 -16.45

mgr Krystyna Berdel

Kółko języka  angielskiego

czwartek

8.15 - 9.00

mgr Dorota Bajek

Kółko programowania piątek 8.15 - 9.00 mgr Agnieszka Bajek
Kółko muzyczne środa 13.45 - 14.30 mgr Natalia Chyła

Klasa VII

Zajęcia Dzień tygodnia Godzina Nauczyciel prowadzący zajecia
Basen

poniedziałek

14.30 -16.45

mgr Krystyna Berdel

Zespół dydaktyczno - wyrównawczy z matematyki

piątek

13.45 - 14.30

mgr Janina Gaweł

Kółko matematyczne (dziewczyny) poniedziałek 13.45 - 14.30 mgr Janina Gaweł
Kółko matematyczne (chłopcy)

wtorek

13.45 - 14.30 mgr Janina Gaweł
Kółko języka angielskiego czwartek 7.25 - 8.10 mgr Dorota Fabińska
Kółko muzyczne środa 13.45 - 14.30 mgr Natalia Chyła