NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

 

DOKUMENTY
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRATKOWICACH

 

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej - STATUT_NIEPUBLICZNEJ_SZKOLY__PODSTAWOWEJ_W_BRATKOWICACH.pdf

Program Wychowawczo - Profilaktyczny - pobierz

Regulamin półkolonii - pobierz

Regulamin wypożyczania i  korzystania z darmowych podręczników - pobierz

COMPENSA - warunki ubezpieczenia uczniów. - pobierz

COMPENSA - tabela uszczerbek NNW - pobierz

COMPENSA - tabela procentowego trwałego uszczerbku - pobierz

COMPENSA - obowiązek informacyjny - pobierz

COMPENSA - Tabela środków specjalnych do OWU Następstw nieszczęśliwych wypadków - pobierz