NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

 

DOKUMENTY
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRATKOWICACH

 

Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej - STATUT_NIEPUBLICZNEJ_SZKOLY__PODSTAWOWEJ_W_BRATKOWICACH.pdf

Program Wychowawczo - Profilaktyczny - pobierz

Regulamin półkolonii - pobierz

Regulamin wypożyczania i  korzystania z darmowych podręczników - pobierz

Warunki i zasady korzystania z usługi Microsoft Oficce365 - pobierz

Rrgulamin funkcjonowania szkoły od 1.09.2020 - pobierz

Aneks nr 1 do funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie pandemii - pobierz

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w NSP w roku szkolnym 2020/21 - pobierz

Regulamin i zasady funkcjonowania szkoły w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII - pobierz

Aneks do regulaminu i zasad funkcjonowania szkoły w okresie zawieszenia zajęć - pobierz

Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego - pobierz