NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

 

DOKUMENTY
NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BRATKOWICACH

 

1. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy Armii Krajowej - STATUT_NIEPUBLICZNEJ_SZKOLY__PODSTAWOWEJ_W_BRATKOWICACH.pdf

2. Program Wychowawczo - Profilaktyczny - pobierz

3. Regulamin półkolonii - pobierz,   

   - karta zapisu - pobierz

  - oswiadczenia rodziców - pobierz

4. Regulamin wypożyczania i  korzystania z darmowych podręczników - pobierz

5. Warunki i zasady korzystania z usługi Microsoft Oficce365 - pobierz

6. Rrgulamin funkcjonowania szkoły od 1.09.2020 - pobierz

   - Aneks nr 1 do funkcjonowania świetlicy szkolnej w czasie pandemii - pobierz

   - Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej w NSP w roku szkolnym 2020/21 - pobierz

   - Regulamin i zasady funkcjonowania szkoły w okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych dla klas IV-VIII - pobierz

   - Aneks do regulaminu i zasad funkcjonowania szkoły w okresie zawieszenia zajęć - pobierz

7. Raport o stanie dostepności podmiotu publicznego - pobierz

8. „Program dla szkół” - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych osobowych - pobierz

9. Regulamin korzystania z telefonów komórkowych w szkole - pobierz

10. Standardy Ochrony Małoletnich - pobierz