NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

Wymagania edukacyjne - edukacja wczesnoszkolna - klasa 1

Wymagania edukacyjne - edukacja wczesnoszkolna - klasa 2

Wymagania edukacyjne - edukacja wczesnoszkolna - klasa 3

 

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 4

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 5

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 6

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 7

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w klasie 8

 

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 1

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 2

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie 4

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie  5

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie  6

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie  7

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego w klasie  8

 

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie 7 i 8

 

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 5

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 6

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 8

 

Wymagania edukacyjne z przyrody w klasie 4

 

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 5

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 6

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z biologii w klasie 8

 

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 5

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 6

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z geografii w klasie 8

 

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 7

Wymagania edukacyjne z fizyki w klasie 8

 

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 7

Wymagania edukacyjne z chemii w klasie 8

 

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 6

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 7

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie 8

 

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 6

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 7

Wymagania edukacyjne z informatyki w klasie 8

 

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie 6

Wymagania edukacyjne z muzyki w klasie 7

 

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 7

 

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 5

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie 6

 

Wymagania edukacyjne z EDB w klasie 8 

Wymagania edukacyjne z WOS w klasie 

Wymagania edukacyjne z wychowania fizycznego

Dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniem/opinią PPP