NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

SZKOLNE KOŁO WOLONTARIATU

DZIAŁAJĄCE PRZY NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

W BRATKOWICACH


 

“Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas.”

(Flora Edwards)

 

Opiekunowie SKW: mgr Edyta Nieckarz i Kamil Małyszek

 

Koordynator: mgr Monika Stobierska


 

Celem Wolontariatu jest rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. 

Wolontariat ma na celu aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego.

Wolontariuszem może zostać każdy chętny. W przypadku dzieci, na działanie w ramach wolontariatu potrzebna jest zgoda rodziców.

Zaangażowanie w bezinteresowną działalność może pomóc zbudować dzieciom pewność siebie, poprawić samoocenę i wpłynąć na poczucie własnej wartości.

Za osiągnięcia ucznia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty. Potwierdzeniem tych osiągnięć jest zapis na świadectwie ukończenia szkoły.

W 2022 roku Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego opracowało kompendium „Wolontariat w szkole - zgodnie z prawem”, które uzyskało patronat Ministra Edukacji i Nauki.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wolontariat-w-szkole--zgodnie-z-prawem--poradnik

 

W NASZEJ SZKOLE:

Regulamin_SKW.pdf

Plan_pracy_SKW_2023_2024.pdf

 

DO POBRANIA:

Porozumienie_o_wykonywanie_swiadczen_wolontariackich.pdf

Zgoda_na_udzial_dziecka_w_wolontariacie_szkolnym.pdf

Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych.pdf

Zgoda_na_rozpowszechnianie_wizerunku.pdf