NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

ZAPISY DZIECI DO SZKOŁY
 


       Zapisu dziecka do szkoły można dokonać w sekretariacie szkoły. Przy zapisie należy okazać dowód osobisty i skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (lub inny dokument stwierdzający tożsamość i miejsce zamieszkania dziecka np. paszport, dowód tymczasowy) oraz dostarczyć wypełnioną kartę zapisu, którą można pobrać w sekretariacie lub z zakładki poniżej.

Prosimy również o dostarczenie zdjęcia dziecka w celu wyrobienia legitymacji szkolnej.
 

Karta zapisu do szkoły do pobrania (pdf)