NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

Ogłoszenia

2024-06-01
PIKNIK RODZINNY

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasza Trójka" 

i Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach

serdecznie zapraszają na

 

PIKNIK RODZINNY,

 

który odbędzie się 9 czerwca 2024 r. w godz. 16:00 - 22:00

na placu szkolnym (Bratkowice 150). 


2024-02-23
Zapisy do szkoły

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach

ogłasza zapisy dzieci do pierwszej klasy na rok szkolny

2024/2025.
 

Karty zapisu można pobrać w sekretariacie lub ze stronie internetowej szkoły

www.nspbratkowice.pl  (zakładka KONTAKT-REKRUTACJA)

 

Zapraszamy również dzieci wraz z rodzicami na Dzień Otwarty Szkoły w dniu 2 marca 2024 r. w godz. 10.00 – 13.00

 


2024-02-20
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie 

 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach

 

serdecznie zapraszają

 

na program artystyczny z okazji

 

Narodowego Dnia

 

Pamięci Żołnierzy Wyklętych,

 

który odbędzie się

 

25.02.2024 r. (niedziela) o godz. 9:00

 

w Kościele Parafialnym

 

w Bratkowicach. 


2024-01-10
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE - STYCZEŃ 2024

 

  1. W piątek 19 stycznia 2024 r. w godz. 11.15 – 13.15 odbędzie się bal karnawałowy dla uczniów klas I - IV. Bardzo mile widziane przebrania karnawałowe Zapraszamy wszystkie dzieci na zabawę.

 

  1. 20 stycznia 2024 r. (sobota) o godz. 10.00 odbędzie się w naszej szkole Dzień Babci i Dziadka. Serdecznie zapraszamy wszystkie Babci i wszystkich Dziadków na tą uroczystość.

 

  1. W dniu 26 stycznia (piątek) o godz. 17.00 odbędą się wywiadówki klasowe. Zapraszamy wszystkich rodziców na spotkania z wychowawcami oraz indywidualne spotkania z  nauczycielami.

 

  1. W czasie ferii zimowych (tj. od 29.01 - 9.02.2024 r.) szkoła zapewnia uczniom  opiekę świetlicową. Godziny pracy świetlicy będą takie jak w czasie nauki tj. od 6.30 do 16.30. W pierwszym tygodniu  ferii w godzinach od 9.00 do 13.00 będą w szkole organizowane zajęcia feryjne, na które zapraszamy wszystkie chętne dzieci. Będą to zajęcia plastyczne, sportowe, muzyczne, komputerowe,gry i zabawy, doświadczenia i eksperymenty, wyjazd do kina i na lodowisko (jeżeli zbieże się odpowiednia grupa chetnych dzieci) itp.

    Prosimy, aby uczniowie, którzy chcą wyjechać do kina lub na lodowisko, uczestniczyć w zajęciach feryjnych lub w zajęciach świetlicowych zgłosili to do swoich wychowawców

     


2023-11-18
Infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,

w imieniu Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej udostępniamy informację o telefonach zaufania oraz infolinii wsparcia dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy potrzebują pomocy. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się ze specjalistami i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach.

W ramach działań telefonów/infolinii specjaliści świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży.

Ramka Pomocowa


2023-09-29
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/24

1. 27.09.2023 r. - Dzień Szkoły. Jubileusz 10-lecia istnienia szkoły.

2. 02.05.2024 r. - Dodatkowy dzień wolny. Świeto Flagi.

3. 14.05.2024 r. - Egzamin ósmoklasisty z j. polskiego

4. 15.05.2024 r. - Egzamin ósmoklasisty z matematyki

5. 16.05.2024 r. - Egzamin ósmoklasisty z języka obcego

6. 31.05.2024 r. - Dodatkowy dzień wolny. Piątek po Bożym Ciele

7. 10.06.2024 r. -  Poniedziałek po Pikniku Rodzinnym

 

 


2023-09-25
Informacja o objęciu opieką stomatologiczną w roku szkolnym 2023/2024

Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) Nasza Szkoła zawarła Porozumienie z KK Jasińscy Centrum Stomatologiczne.

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzą świadczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji:
1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Opieka w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych (np. leczenie zębów, ekstrakcja) wymaga obecności rodzica, opiekuna prawnego, nauczyciela lub pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego przed wykonanym świadczeniem.
2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia. (np. przegląd jamy ustnej, lakowanie „6” i „7”, zabezpieczenie lakierem
przeciwpróchniczym itp.) Opieka w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych będzie realizowana w przypadku braku pisemnego sprzeciwu rodziców złożonego
wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.

Formularz sprzeciwu dostępny jest w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły. Sprzeciwy pisemne prosimy dostarczyć do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły.

Opieka stomatologiczna nad uczniami będzie świadczona w szkolnym gabinecie stomatologicznym znajdującym się w SP nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Bratkowicach (Bratkowice 398, 36-055 Bratkowice).

W ramach gwarantowanych bezpłatnych świadczeń stomatologicznych uczniom przysługuje m.in.:
1. Cykliczny przegląd stanu uzębienia co cztery miesiące.
2. Lakowanie szóstek do 8 roku życia oraz siódemek do 13 roku życiu.
3. Lakierowanie zębów stałych co cztery miesiące.
4. Scaling (usunięcie kamienia) raz w roku.
5. Wizyta adaptacyjna do 5 roku życia.
6. Oczyszczanie zębów ze złogów co sześć miesięcy.
7. Leczenie zębów mlecznych oraz stałych.
8. Leczenie kanałowe zębów stałych.
9. Usunięcie zębów mlecznych oraz stałych.
10. Znieczulenie przy każdej procedurze leczniczej.
11. Lapisowanie zębów mlecznych.
12. Wizyta bólowa dziecka bez kolejki w godzinach lekcyjnych.

Celem umówienia wizyty prosimy o kontakt pod nr tel. 791 777 788 .

 

DANE KONTAKTOWE DLA OSÓB WYRAŻAJĄCYCH ZGODĘ NA UDZIAŁA W PROGRAMIE „DZIECIŃSTWO BEZ PRÓCHNICY”

................................................................................................
Imię i Nazwisko ucznia
................................................... ...........................
Nazwa szkoły klasa


Polityka prywatności i przetwarzanie danych:
1.1.Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), jest firma KK Jasińscy Centrum Stomatologiczne , z siedzibą: 39-123 Czarna Sędziszowska Czarna Sędziszowska 144, posiadająca numer NIP: 8181554805, REGON:180502986, zwana dalej Administratorem.
1.2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu świadczenia usług medycznych.
1.3. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
1.4. Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym.

.................................. ....................................................
Numer kontaktowy / Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

Sprzeciw wobec objęcia ucznia opieką profilaktyczną w roku szkolnym 2023/2024

 

Ja/my niżej podpisany ....................................................................................................................................................
(imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego małoletniego lub pełnoletniego ucznia)
Na podstawie art. 7 ust. 2 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078) wyrażam sprzeciw wobec objęcia pozostającej/ego pod moją opieką:

............................................................ ......................................................

(imię nazwisko ucznia)                         (szkoła, klasa)

 


2023-09-20
Jubileusz 10-lecia szkoły

Szanowni Państwo

27 września  2023 r. – środa (w dniu Święta Szkoły) będziemy obchodzić Jubileusz 10-lecia istnienia naszej szkoły.

W tym dniu uczniowie nie będą mieli lekcji tylko zajęcia dydaktyczno-wychowawcze  od godz. 9.00 do ok.14.00. Świetlica pracuje jak zawsze tj. od godz. 6.30 do 16.30. W tym dniu nie będzie w szkole obiadu dlatego prosimy zrobić dzieciom (zwłaszcza korzystającym ze świetlicy)  więcej kanapek.

Plan dnia:

9.00 – 10.45 –  zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, konkursy, gry, zabawy, drugie śniadanie

11.00 – 11.45 – Msza Św. w Kościele Parafialnym w Bratkowicach (przejazd do kościoła wynajętym autokarem).

12.00 – 13.30 – akademia z okazji Jubileuszu szkoły (sala gimnastyczna)

 ok. 13.30 – poczęstunek dla wszystkich uczniów w jadalni oraz w świetlicy

Prosimy zgłosić do wychowawców klas czy wyrażają Państwo zgodę na wyjazd dziecka do kościoła. (Uczniowie, którzy nie będą mogli pojechać na Mszę Św. będą mieli zapewnioną opiekę w szkole w ramach świetlicy).

Serdecznie zapraszamy Państwa do wspólnego świętowania naszego Jubileuszu.

Zapraszamy do udziału we Mszy Św. oraz w akademii przygotowanej przez uczniów na tę okoliczność.

Danuta Rudzka