NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRAKOWICACH

 

36-055 Bratkowice 150

tel. 017 8551004

 fax. 017 8551004

e-mail: sp3bratkowice@o2.pl