NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
Nasza szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Powstała 1 września 2013 r w miejsce zlikwidowanej przez władze gminy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasza Trójka".
Kalendarz
Najbliższe wydarzenia

11cze
Święto Bożego Ciała
12cze
Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych.
16cze
Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego. Dzień wolny dla klas I-VII (nie ma zajęć online)
17cze
Egzamin ósmoklasisty z matematyki. Dzień wolny dla klas I-VII (nie ma zajęć online)
18cze
Egzamin ósmoklasisty z języka obcego. Dzień wolny dla klas I-VII (nie ma zajęć online)