NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
Nasza szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Powstała 1 września 2013 r w miejsce zlikwidowanej przez władze gminy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasza Trójka".
Kalendarz
Najbliższe wydarzenia

23kwi
Światowy Dzień Języka Angielskiego / Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
01maj
Święto Pracy
02maj
Dzień Flagi RP (dzień wolny od zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia opiekę świetlicową)
03maj
Święto Konstytucji 3 Maja
08maj
Dzień Bibliotekarza i Biblliotek