NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
Nasza szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Powstała 1 września 2013 r w miejsce zlikwidowanej przez władze gminy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasza Trójka".
Kalendarz
Najbliższe wydarzenia

23kwi
Koniec wiosennej przerwy świątecznej
26kwi
Dzień Ziemi w szkole
01maj
Święto Pracy
02maj
Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Uczniowie mają zapewnioną opiekę świetlicową. Święto flagi
03maj
Święto Konstytucji 3 Maja