NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
Nasza szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Powstała 1 września 2013 r w miejsce zlikwidowanej przez władze gminy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasza Trójka".
Kalendarz
Najbliższe wydarzenia

01cze
Dzień Dziecka i Sportu
11cze
Piknik Rodzinny
12cze
Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Uczniowie mają zapewnioną opiekę świetlicową
15cze
Boże Ciało
16cze
Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Uczniowie mają zapewnioną opiekę świetlicową