NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
Nasza szkoła
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bratkowicach jest placówką niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej. Powstała 1 września 2013 r w miejsce zlikwidowanej przez władze gminy publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Bratkowicach. Organem założycielskim i prowadzącym placówkę jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły "Nasza Trójka".
Kalendarz
Najbliższe wydarzenia

29kwi
Dzień Tańca
01maj
Święto Pracy
02maj
Święto Flagi Narodowej. Dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych. Uczniowie mają zapewnioną opiekę świetlicową.
03maj
Święto Konstytucji 3 Maja
09maj
Dzień Europy