NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

 

 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach

 

    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach zostało zarejestrowane 15 listopada 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz statutu.

    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Nasza Trójka” w Bratkowicach powstało w 2011 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców, którzy chcieli, aby ich dzieci uczyły się w szkole znajdującej się w pobliżu miejsca ich zamieszkania. Zostało zarejestrowane 15 listopada2011 r. przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego. Stowarzyszenie działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 1989 Nr 20, Poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz statutu.

    Celem działania Stowarzyszenia jest prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów tej szkoły a tym samym społecznego, kulturalnego i gospodarczego rozwoju miejscowości

    Stowarzyszenie swoje powstanie zawdzięcza ludziom, którzy mimo przeciwności mieli wiarę w powodzenie utworzenia i prowadzenia szkoły. Założyli w swoim działaniu że następni rodzice będą przejmować ich dzieło, wniosą nowe pomysły i poprowadzą przedsięwzięcie w raz wyznaczonym kierunku. Stowarzyszenie prowadzi Niepubliczną Szkołę Podstawową - samofinansujące się placówkę oświaty niepublicznej od 2013 r.

 

Wspierając nasze Stowarzyszenie można wpłacić dobrowolną kwotę na konto w

Banku Santander Bank Polska S.A.  19 1500 1100 1211 0007 1069 0000, tytułem "Darowizna na cele Stowarzyszenia".

 

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY – NR KRS: 0000401968

GŁÓWNY RZĄD STATYSTYCZNY – NR REGON: 180826192

URZĄD SKARBOWY – NR NIP: 5170358950

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

PREZES STOWARZYSZENIA  - AGATA ZDUN-SŁOWIK

VICEPREZES STOWARZYSZENIA – MONIKA STOBIERSKA

VICEPREZES STOWARZYSZENIA – BARBARA BUDA

VICEPREZES STOWARZYSZENIA - EWELINA LENIART

 

STATUT STOWARZYSZENIA "NASZA TRÓJKA" W BRATKOWICACH.