NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

GRONO PEDAGOGICZNE 2017/18

 

mgr Janina Gaweł – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Danuta Rudzka – z-ca dyrektora szkoły, nauczyciel przyrody, geografii, fizyki,  bibliotekarz

mgr Agnieszka Bajek - nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, informatyki

mgr Krystyna Berdel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego,

mgr Natalia Chyła – nauczyciel muzyki

mgr Monika Czapka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Dorota Fabińska – nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Halina Głuchowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Bernadeta Nykiel - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Agata Pełczyńska – nauczyciel zajęć technicznych i techniki

mgr Wojciech Ścibor - nauczyciel biologii i chemii

mgr Małgorzata Trawka – nauczyciel historii i plastyki

mgr Małgorzata Wisz – nauczyciel języka polskiego

        Dawid Bańkowski - nauczyciel wychowania fizycznego

ks. mgr Mariusz Jeż  – nauczyciel religii