NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

GRONO PEDAGOGICZNE 2020/21

 

mgr Janina Gaweł – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Danuta Rudzka – z-ca dyrektora szkoły, nauczyciel przyrody, geografii, fizyki,  bibliotekarz

mgr Krystyna Berdel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego,

mgr Anna Kluska – nauczyciel muzyki

mgr Monika Czapka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Dorota Kielar – nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Edyta Nieckarz - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Wojciech Ścibor - nauczyciel biologii i chemii

mgr Małgorzata Trawka – nauczyciel historii i plastyki

mgr Faustyna Ząbczyk- Olchowy – nauczyciel języka polskiego

mgr Maria Fiałkiewicz - Górka - nauczyciel języka polskiego

mgr Anna Bogaczewicz - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Monika Stobierska - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego

mgr Dawid Bańkowski - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Agnieszka Bajek - nauczyciel matematyki i informatyki

mgr Magdalena Borcz - nauczyciel informatyki, nauczyciel wspomagający

mgr Kinga Murias - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Anna Przywara - pedagog szkolny

ks. mgr Rafał Majerski  – nauczyciel religii

mgr Monika Partyka - nauczyciel języka angielskiego

mgr Jolanta Bukowska - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Barbara Czajowska - nauczyciel wspomagający