NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH

GRONO PEDAGOGICZNE 2018/19

 

mgr Janina Gaweł – dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki

mgr Danuta Rudzka – z-ca dyrektora szkoły, nauczyciel przyrody, geografii, fizyki,  bibliotekarz

mgr Ewa Partyka - Czop - nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych, informatyki

mgr Krystyna Berdel – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego,

mgr Anna Kluska – nauczyciel muzyki

mgr Monika Czapka – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

mgr Dorota Fabińska – nauczyciel języka angielskiego i edukacji wczesnoszkolnej

mgr Halina Głuchowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i informatyki

mgr Bernadeta Nykiel - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Agata Pełczyńska – nauczyciel zajęć technicznych i techniki

mgr Wojciech Ścibor - nauczyciel biologii i chemii

mgr Małgorzata Trawka – nauczyciel historii i plastyki

mgr Faustyna Ząbczyk – nauczyciel języka polskiego

mgr Maria Fiałkiewicz - Górka - nauczyciel języka polskiego

mgr Anna Bogaczewicz - nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

mgr Dagmara Chwałek - pedagog szkolny

mgr Monika Stobierska - nauczyciel wychowania do życia w rodzinie i doradztwa zawodowego

        Dawid Bańkowski - nauczyciel wychowania fizycznego

ks. mgr Rafał Majerski  – nauczyciel religii