NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W BRATKOWICACH
Gminne zakończenie roku szkolnego 2023/24
2024-06-22

Gminne zakończenie roku szkolnego 2023/24

21 czerwca 2024 roku w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach odbyło się Gminne Zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024. Na uroczystości obecne były władze Gminy Świlcza pod przewodnictwem Pana Dawida Homy Wójta Gminy Świlcza oraz zaproszeni Goście: Radni Powiatu Rzeszowskiego, przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oddział w Świlczy, dyrektorzy i wicedyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół oraz przedszkoli i żłobków, prezesi organizacji związanych z oświatą i edukacją a także redaktorzy lokalnych czasopism, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, rodzice wraz z uczniami.

Pan Dawid Homa wyraził słowa uznania dla działań całej społeczności w zakresie kształcenia młodego pokolenia. Wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Pan Marcin Fijołek Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, ksiądz Ryszard Tokarz Dekanalny Duszpasterz Nauczycieli i ksiądz Piotr Potyrała Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Został odczytany list przesłany przez Panią Bogusławę Budę Przewodniczącą NSZZ "Solidarność" pracowników Oświaty i Wychowania w Rzeszowie.

Spotkanie było okazją do podsumowań oraz wręczenia nagród i dyplomów. Nagrodę specjalną "Pióro Wójta" otrzymali najzdolniejsi uczniowie w gminie. Wyróżnieni uczniowie naszej szkoły to: Krzysztof Krupa i Nicola Warzybok.

Pani Eliza Oleszak Dyrektor CUW przedstawiła osiągnięcia wszystkich nagrodzonych uczniów, podkreślając zaangażowanie rodziców i nauczycieli.

Tegoroczni absolwenci naszej szkoły otrzymali listy gratulacyjne. Pani Danuta Rudzka Dyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bratkowicach pogratulowała wszystkim uczniom wspaniałych wyników w nauce oraz innych osiągnięć związanych z rozwijaniem pasji i talentów.

W trakcie uroczystości przedstawiono wyniki i sukcesy sportowe w minionym roku szkolnym, które podsumowała Pani Alina Kulczycka Gminny Koordynator Sportu. Część oficjalną spotkania zakończyło skierowanie słów podziękowania Panu Januszowi Bilińskiemu za dotychczasową pracę na stanowisku prezesa ZNP.

Uroczystość związana z gminnym zakończeniem roku szkolnego była pełna momentów dumy, wzruszeń i refleksji nad minionym czasem…

Rok szkolny, który właśnie dobiega końca, był czasem wytężonej nauki, wyzwań, nowych doświadczeń i wielu niespodzianek - podsumowała Pani Dyrektor Danuta Rudzka.

W drugiej części spotkania społeczność naszej szkoły zaprezentowała wyjątkowy program artystyczny jednak inny niż zazwyczaj, bo z udziałem uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Była to prawdziwa niespodzianka dla naszej Pani Dyrektor, która po wielu latach pracy w tej szkole przechodzi na emeryturę. Przez 38 lat wytężonej pracy jako nauczyciel, wychowawca, dyrektor w chwilach pięknych, ale również trudnych dla naszej szkoły nasza koleżanka była z nami - podkreśliła absolwentka Pani Monika Stobierska Wicedyrektor Szkoły - Dziś więcej niż proste słowo "dziękujemy" znaczy obecność nas wszystkich: uczniów i absolwentów tej szkoły. Życzymy Pani, aby znalazł się wreszcie czas na realizację marzeń… Nie żegnamy się, ale mówimy "do widzenia" - drzwi naszej szkoły zawsze będą dla Pani otwarte…

Pani Dyrektor otrzymała podziękowania m. in. od Pana Wójta Dawida Homy - również absolwenta oraz przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły "Nasza Trójka" w Bratkowicach będącego organem prowadzącym szkołę - Pani Prezes Agaty Zdun-Słowik i Pani Wiceprezes Eweliny Leniart - także absolwentki tej szkoły.

Serdecznie dziękujemy władzom gminy za wyróżnienie naszej szkoły i możliwość współorganizowania gminnego zakończenia roku szkolnego. Dziękujemy zaproszonym Gościom za obecność. Wszystkim uczniom rozpoczynającym wakacyjny wypoczynek gratulujemy i życzymy samych wspaniałych dni, spędzonych w bezpieczny sposób z rodziną i przyjaciółmi!

GALERIA ZDJĘĆ